UN PROIECT DE MILIOANE
PENTRU UN ȚINUT DE POVESTE

Ideile bune au nevoie de finanţare. Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020 – Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific (OS) 3.1 „Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România”. Proiectul are o valoare totală de 104.583.002 lei.

Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor” a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională perioada 2007-2013, prin Programul Operaţional Mediu, Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenţie 2.1. – „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.

Contractul de finanţare nr. 1424/26.03.2014 are o valoare iniţială estimată de 199.895.470 lei fără TVA (44.406.414 euro la cursul din Contractul de finanţare: 1 euro = 4,5015 lei) şi o valoare actualizată în urma semnării contractelor de achiziţii de 149.948.699 lei fără TVA (33.310.829,59 euro).

Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor va contribui la îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare, precum şi a celor stabilite prin documentele strategice la nivel naţional (POIM 2014-2020, Strategia Naţională de Gestiune a Deşeurilor pentru orizontul de timp 2014-2020, aprobată în 2013, Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor, în curs de actualizare etc.), regional (PRGD Regiunea 6 Nord-Vest) şi local.