CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR REDĂ LOCUITORILOR UN ŢINUT DE POVESTE

Ne mândrim  cu toţii că judeţul Bihor este un ţinut de poveste, dar epoca modernă,  cu ritmul alert de consum al resurselor, poluarea şi impactul tot mai agresiv asupra mediului, poate să transforme tot ce iubim în judeţul nostru într-un loc de nerecunoscut.

Acest proiect are ca scop protejarea resurselor naturale şi financiare ale judeţului prin implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi a naturii din judeţ şi care să corespundă din punct de vedere al protecţiei mediului cu legislaţia românească şi europeană în vigoare.

Prin proiect, beneficiarul îşi propune integrarea tuturor elementelor necesare separării, colectării, transportului, transferului, tratării, reciclării şi depozitării deşeurilor. Aceste activităţi realizate prin finanţare europeană vor duce la îmbunătăţirea standardului de viaţă al bihorenilor, ce vor avea parte începând de acum de un serviciu adecvat de gestionare a deşeurilor.

Ce este sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID)?

Este, pe scurt, un sistem care cuprinde toate activităţile de management al deşeurilor – separare la sursă, colectare, transport, transfer, sortare şi reciclare, compostare, tratare mecano-biologică şi depozitare într-un sistem unic, care, în proiectul nostru, are obiectivul final de a reda locuitorilor județului Bihor un ținut de poveste.