Scopul iniţiativei noastre este să redăm locuitorilor judeţului Bihor un ținut de poveste. Obiectivele ce contribuie la acest scop sunt:

  • Creşterea standardelor de viaţă şi de mediu din judeţul Bihor, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu şi a angajamentelor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare;
  • Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor în judeţul Bihor, prin îmbunătăţirea modalităţii de gestiune a deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate din judeţ, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene.