Județul Bihor continuă investițiile majore demarate pentru modernizarea infrastructurii de mediu

COMUNICAT DE PRESA – 23 decembrie 2016

Consiliul Județean Bihor, în calitate de Beneficiar şi Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), au încheiat contractul de finanțare pentru Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Bihor- cod SMIS 2014+ 106554.

Proiectul are o valoare totală de 104.583.002 lei si este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020 – Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.

Prin această importantă inițiativă Consiliul Județean Bihor vizează continuarea investiţiilor în sectorul de gestionare a deşeurilor solide începute prin POS Mediu 2007-2013 și finalizarea componentelor proiectului din cea de-a doua fază, inclusiv cele aferente contractelor de servicii și furnizare echipamente, respectiv colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, precum și sensibilizare a opiniei publice printr-o campanie integrată de conștientizare și informare ce urmează să fie lansată în primul trimestru al  anului 2017.

Rezultatele asumate prin proiect până la termenul de finalizare al acestuia, 30 septembrie 2018, sunt în principal operaționalizarea facilităților construite și anume:

o stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale la Oradea, patru stații de sortare a deșeurilor la Salonta, Beiuș, Marghita și Săcuieni; trei stații de transfer a deșeurilor la Beiuș, Marghita și Salonta plus o platformă de stocare temporară la Ștei; finalizarea lucrărilor de închidere a opt depozite neconforme la Oradea, Aleşd, Beiuş, Salonta, Marghita, Săcuieni, Valea lui Mihai, Ștei, precum și achiziționarea, distribuția și utilizarea de echipamente de colectare selectivă și compostoare individuale la nivelul întregului județ.

Prin obiectivele asumate, proiectul derulat de Consiliul Județean Bihor urmărește să rezolve problemele de mediu și operaționale legate de generarea, gestionarea deșeurilor și dezvoltarea unui sistem integrat de management a deșeurilor, contribuind la îmbunătățirea calității vieții bihorenilor. Beneficiarii finali ai acestui proiect de management al deșeurilor sunt gospodăriile din judeţ (populaţia din mediul urban şi cel rural), instituţiile administrative sociale, precum şi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în judeţ, în funcţie de tipul de deşeu pe care îl produc.